KASTRUP FORSAMLINGSHUS

Støt op om lokalsamfundet

Bliv medlem

Det koster så lidt …….men betyder så meget

Medlem af Kastrup forsamlingshus hvorfor?
Så vi fortsat kan have et velfungerende forsamlingshus i Kastrup. Hvor der holdes fællesspisning, høstfest, dilettant, banko, juletræsfest, sønderjysk kaffebord og hvor mange private fester afholdes…
Vi kan ikke tilbyde dig mange goder for denne pris, men som medlem får du.

  • Invitation til årets generalforsamling.
  • Stemmeret til generalforsamling.
  • Nyhedsmail om hvad der sker i forsamlingshuset og i lokalområdet.
  • Gratis lån af festflag stander med 3 flag i. Til eget forbrug


Et medlemskab betyder naturligvis ikke, at man er tvunget til at udføre frivilligt arbejde….

Medlemskab

Medlemskontingentet fornyes for 1 år ad gangen, hvert år til januar.

Medlemskab 100,-
Pensionist 50,- (65år+)

Som medlem kan optages enkeltpersoner eller sammenslutninger med bopæl på eller med tilknytningen til egnen.

Ønsker du at være medlem så skriv en mail til kastrupforsamlingshus@gmail.com – med navn, telefonnummer, mailadresse og fødselsdato.

Vi sender herefter kontingent opkrævning til dig.

Hvis du ønsker at betale kontant, kan du rette henvendelse til Lone Skovby på telefon nummer 24963136

Vi glæder os til at byde dig velkommen som nyt medlem.

Vi overholder naturligvis dataloven og opbevarer udelukkende de informationer du giver os, og der er ingen tredjepart, der får adgang til dem.