KASTRUP FORSAMLINGSHUS

Behandling af personoplysninger i Kastrup forsamlingshus

  • Som medlem af Kastrup forsamlingshus har du krav på information om, hvordan dine medlemsoplysninger bliver behandlet.
  • Almindelige personoplysninger (ikke-følsomme personoplysninger) omfatter alle oplysninger, der ikke er klassificeret som særlige kategorier af oplysninger (følsomme personoplysninger). Oplysningerne er kun tilgængelige for forsamlingshusets bestyrelse.
  • Oplysninger om medlemmer indsamles, behandles og anvendes til brug for udførelse af foreningens aktiviteter af enhver art, herunder medlemsadministration, indkaldelse til generalforsamling, udsendelse af opkrævning af kontingent, udsendelse af nyhedsmail.
  • Oplysninger der registreres er; navn, telefonnummer, mailadresse, for dem der ikke har mailadresse registreres adresse.
  • Når du melder dig ind i Kastrup forsamlingshus, giver du samtidig dit samtykke til, at vi opbevarer ovennævnte oplysninger.
  • Du vil altid kunne få oplyst, hvilke oplysninger der er registreret om dig på medlemslisten, ved at rette henvendelse.
  • Dine personoplysninger opbevares kun, så længe du er medlem. Dine personoplysninger slettes, hvis du melder dig ud af foreningen, eller ikke betaler kontingent. En gang årligt gennemgås data og unødvendige data slettes.